Anden erhvervserfaring:
Karen Littauer


Medarbejder i "The Experiment in International Living '84


Pædagogmedhjælper ved Maglegårdsskolens legestue (samt opsætning af børneteaterstykke) '85-86.


Støttepædagog og pædagogmedhjælper ved Taarbæk skole '86.


Musik-/sports-/dramacounsellor samt manuskriptforfatter og instruktør på fantasiforestilling med 6-16 årige slumkvartersbørn på Camp Bothin, San Francisco, USA '86.


Informationsmedarbejder ved Grønlands Hjemmestyres Danmarks kontor '91.


Foredragsholder på Ungdomshøjskolen ved Ribe om "Selvtillid, selvværd og personligmarkedsføring" '96.


Scenekoordinator og pressemedarbejder ved det grønlandske kulturstævne "Aassiveraq", Lyngby-Taarbæk kommune '96.


Kunstnerisk Grønlandskonsulent ved Inuitfestivalen i Hundested '96.


Uddannelse:
Karen Littauer


Musiksproglig student fra Aurehøj Statsgymnasium 84.


Elev i 7 måneder på Vestbirk Højskoles musiklinie 84-85.


Elev på 6 måneders intensivt kursus i professionel manuskriptskrivning på Dramatikerstudio i Århus, 92.


Lærerstuderende ved Zahles Seminarium, har her gennemført praktik og det tværfaglige undervisningsforløb i de praktiske-musiske fag samt afsluttet fagene matematik, kristendom og skrivning med eksamen 93-94.


Enkeltfagsstudium på filmvidenskab på Åbent Universitet i "Audiovisuel formidling " '95


Nærværende stud.cand.psyk. på Københavns Universitet fra '95. Har bestået følgende fag på Bacheloruddannelsen: intern personlighedspsyk, intern psykologiens basis samt ekstern psykiatri.


Kurser:
Karen Littauer


Har gennem årene deltaget i flere kurser i hhv : Musik (hovedinstrument trompet), sang, skuespiltræning, film og tv, manuskriptskrivning, terapi og psykologi.

Nukafilm.jpg (20455 bytes)

Nuka Film
Landskronagade 45, 2100 København Ø.
Telefon og fax 39 18 17 22.
e-mail: info@nuka.dk

Tilbage til side 1